نشست دکتر شعاعی مدیرعامل گروه مهرگان پرتو پژوه جهت انجام امورات فرهنگی اجتماعی با دکتر نیک طبع

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1399/07/09
نشست دکتر شعاعی مدیرعامل گروه مهرگان پرتو پژوه جهت انجام امورات فرهنگی اجتماعی با  دکتر نیک طبع


به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ کرمان نشست دکتر شعاعی مدیرعامل گروه مهرگان پرتو پژوه جهت انجام امورات فرهنگی ، اجتماعی با حضور دکتر نیک طبع  برگزار گردید
در این دیدار دکتر شعاعی ضمن ارائه گزارشی از جلسه روز قبل معدن پابدانا عنوان داشتند پتانسیل لازم جهت انجام پروژه های فرهنگی ، اجتماعی در آن منطقه وجود دارد
مدیر عامل شرکت در ادامه ارائه هر نوع خدمات فرهنگی ، اجتماعی در مجموعه زغالسنگ کرمان را لازم دانست و افزود آمادگی لازم جهت انجام این موارد در شرکت وجود دارد و با تمام توان از انجام امورات فرهنگی ، اجتماعی حمایت خواهد شدمرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*