حضور مهندس اژدری فرماندار راور ،دکتر نیک طبع ، مهندس توفیق و دکتر خادم و نمایندگان شرکت هلکار

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1399/07/16
 حضور مهندس اژدری فرماندار راور ،دکتر نیک طبع ، مهندس توفیق و دکتر خادم و نمایندگان شرکت هلکار
با حضور مهندس اژدری فرماندار راور ،دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت،مهندس توفیق رئیس هیات مدیره ، دکتر خادمی مدیر حراست و نمایندگان شرکت هلکار جلسه ای جهت رفع مشکلات رانندگان ایاب و ذهاب کارگران عزیز معدن همکار دردفتر مدیر عامل شرکت در حال برگزاری است

مرجع:روتبط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*