جلسه دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت با جمعی از شوارهای تمامی مناطق معدنی

 نویسنده: روابط عمومی تاریخ:1399/07/22
جلسه دکتر نیک طبع مدیر عامل شرکت با جمعی از شوارهای تمامی مناطق معدنی
مدیر عامل شرکت ضمن عرض تسلیت ایام آخر ماه صفر ، ارتباط مستقیم پرداخت هزینه بهره وری را افزایش تولید دانست و افزود هدف اصلی ما معیشت کارگران که یکی از بزرگترین قطب های جامعه هستند می باشد
در این نشست شوارهای حاظر در جلسه ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده در مدت زمان سه ماه اخیر عنوان داشتند بر هیچکدام از کارگران خدمت رسانی مدیریت پوشیده نیست
این جلسه که در معدن پابدانا در حال برگزاری میباشد درخواست تجهیزات کافی ، نیروی انسانی جوان، ضریب دو کارگری مطرح و راهکارهای رفع مشکلات توسط مدیریت و کارشناسان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
این جلسه با رضایت کامل اعضای شورای به پایان رسید


مرجع:روابط عمومی
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*