مدیرعامل جهادی وسربازمکتب سلیمانی جناب اقای دکترنیک طبع

 نویسنده: روابط عمومي  تاریخ:1399/08/06
مدیرعامل جهادی وسربازمکتب سلیمانی جناب اقای دکترنیک طبع
بسم ا… الرحمن الرحیم

ز دلم نمی گریزد رخ چون مه تو یارا                نه ز قلب من برونی نه زدیده  آشنا را
نروی ز دل که مشکل برود زخاطراتم              که زمکتب تو دارم به خدا قسم صفا را 
 

مدیرعامل جهادی وسربازمکتب سلیمانی جناب اقای دکترنیک طبع
باسلام واحترام.
ازاینکه در کنف الطاف خاصه ی الهی چندماه درکسوت خدمت به جامعه ی کارگری شرکت زغالسنگ به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر پرداخته اید ، بسی شایسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی،طرح هماهنگی واضافه کار هرچندبااین تورم وگرانی پاسخگوی سفره کارگری راندارداما ،عنایات حضرتعالی گامی موثروسیری دررونداحقای حقوقمان شده است.پس نهایت سپاس و قدر دانی (کارگران مکتب سلیمانی کارخانه زغالشویی زرند) را خدمت حضرت عالی (و خانواده ی محترمتان) و( هیئت مدیره شرکت ودیگرمسولین مربوطه) که در این تلاش و به ثمر رسیدن  آن یار و همراه شما بوده اند)ابرازمی نماییم.   جامعه کارگری کارخانه زغالشویی زرند هیچ گاه خاطره ی تلاش های بی وقفه ، پیگیری و سخت کوشی،همت والای شما را در ابعاد مختلف  (مدیریتی /اجرایی/آموزشی/پژوهشی /…) از یاد نمی برند واینکه خودراسربازی درمکتب سلیمانی دلها خطاب نمودیدرافراموش نخواهندکرد وهمچون کوه استوارباتلاش درسال جهش تولید پشتوانه شماخواهندبود.  وهمینجا ازمدیریت محترم صندوق جناب دکترمسرور،نماینده محترم شهرستانهای زرند وکوهبنان سرکارخانم عفت شریعتی وفرماندارمحترم جناب مهندس صادق زاده  که به جهت مساعدت طیف کارگری همجوره باحمایتهای بی دریغشان پشتوانه شماهستندصمیمانه سپاسگزاریم. انشاءالله دعا های حضرت امام مهدی( عج الله)توفیق وراهروزندگیتان باد.   سایه حضرت امام خامنه ای مستدام باد. ♡♡♡♡♡♡♡♡♡

شواری کارگری کارخانه زغالشویی زرند

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*