خرید دستگاه کمک تنفسی بای پپ Brisk

 نویسنده: روابط عمومي  تاریخ:1399/08/21
خرید دستگاه کمک تنفسی بای پپ Brisk
بنی آدم اعضای یک یکدیگرند ///که در آفرینش ز یک گوهرند//چو عضوی به درد آورد روزگار//دگر عضوها را نماند قرار💐
🔶با توجه به وجود بیماری منحوس کرونا و بنا بر قائده نوع دوستی و کمک به همشهریان محترم و در راستای همکاری با ستاد کروناو نیاز بسیار مبرم و ضروری کادر درمان شهرستان های زرند و کوهبنان به دستگاه کمک تنفسی بای پپ Briskبا همت مدیر عامل محترم شرکت معادن زغالسنگ کرمان تعداد چهار دستگاه به صورت فوری تهیه و در اختیار شهرستان های مورد نظر قرار گرفت

مرجع:روابط عمومي
نظر کاربران

ارسال نظر
*
*