بازدید دکتر نیک طبع از تونل بیست ، ایستگاه امداد و قسمت فنی معدن همکار

 نویسنده: روابط عمومي  تاریخ:1399/08/27
بازدید دکتر نیک طبع از تونل بیست ، ایستگاه امداد و قسمت فنی معدن همکار
🇮🇷دکتر نیک طبع در ادامه بازدید معدن همکار از تونل بیست ، ایستگاه امداد و قسمت فنی معدن همکار نیز بازدید داشت 🇮🇷 📌به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ کرمان مدیر عامل شرکت در ادامه بازدید از قسمت های مختلف معدن همکار از روند کار تونل بیست آن معدن بازید و اعلام داشتند که وظیفه همگان است که خادم کارگران عزیزی باشیم که با جان و دل زحمت میکشند تا ضمن ارتزاق