مدیران شرکت

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان

سامان مرتاض

03432117747

03432110007

2

معاونت بهره برداری 

علی جعفری

03432117868

3

حراست

 

03432111918

4

مدیر معدن هجدک

محمدرضا مقدم

03432111349

5

مدير معدن پابدانا

مجتبی رنجبر

03433454610

6

مدير معدن همکار

مرتضی عسکری زاده

03433742070-71

03433742190-91

7

مدير معدن هشونی

مجتبي حبيبي

03424690967

03424690969

8

معاونت فنی رئيس کارخانه زغالشويي

محمد رضا توحیدی 

  03424228587
03433424200

9

سرپرست معدن آبنيل

مجتبي صدوقي

03432110386

03432117734

10

سرپرست معدن باب نیزو

علي مهديزاده

03433469240

11

مدیر معدن اسدآباد

محسن حسینی نسب

 

12

سرپرست خدمات رفاهی

روح اله جعفری

03432117869

13

سرپرست طرح و برنامه و نظارت

سيد عزيز مجيدي 

03432111116-32110052

14

مدير امور مالي

سميه جمشيدي

03432110704

15

مدیر امور اداری

اطهره احمدی

03432110209

16

مدير امور درمان

محمدرضا خسروي

03432117694

17

مدیر بازرگانی

سید مرتضی روح الامینی

03432110207
09132425036

 18

رئیس دانشگاه علمی کاربردی شرکت

نظام الدین معین زاده

0343211904

19

سرپرست تضمین کیفیت

مريم محمدي

03433424100

20

مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست

علی ابراهیمی

 

21

مدیر امورفرهنگی

اکبر سلطانی

03432117688

22

مدیر امور حقوقی

محمد خواجه پور 

03432111902

23

مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات

سید محمد صادق 
روح الامینی

03432117808

24

سرپرست برق و مخابرات

فاطمه اسماعیلی

03432110100

 25

مدیر روابط عمومی و امور ورزشی

اکبر سلطانی

03432117688

26

مدیر تحقیقات پژوهش و بومی سازی

 فاطمه سلطان نادری

 

27

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

حبیب الله زینلی زاده

03433428105

28

مدير دفتر مدیر عامل

مژگان جبارپور

03432117747
03432110007

29

 مدير حسابرسي داخلي

نرگس خزاعی

03432111914

 30

مدير فني و مهندسي 

رضا محمودزاده

 

 31

مدير امور قراردادها

مریم خراسانی

 03432117726

32

مشاور امور ايثارگران

علي جعفري

03432117868

33

مدير امور عمراني

محمد جواد كردستاني