مدیران شرکت

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان

سامان مرتاض

03432117747

03432110007

2

معاونت بهره برداری 

علی جعفری

03432117868

3

حراست

 

03432111918

4

مدیر معدن هجدک

محمدرضا مقدم

03432111349

5

مدير معدن پابدانا

مجتبی رنجبر

03433454610

6

مدير معدن همکار

مرتضی عسکری زاده

03433742070-71

03433742190-91

7

سرپرست معدن هشونی

سيد عزيز مجيدي

03424690967

03424690969

8

 مدير کارخانه زغالشويي

ايمان حسني زاده

  03424228587
03433424200

9 معاونت فني شركت
محمد رضا توحيدي

03424228587

10

مدير معدن آبنيل

مجتبي صدوقي

03432110386

03432117734

11

مدير معدن باب نیزو

علي مهديزاده

03433469240

12

مدیر معدن اسدآباد

محسن حسینی نسب

 

13

سرپرست خدمات رفاهی

روح اله جعفری

03432117869

14

سرپرست طرح و برنامه و نظارت

مجتبي حبيبي

03432111116-32110052

15

مدير امور مالي

سميه جمشيدي

03432110704

16

مدیر امور اداری

اطهره احمدی

03432110209

17

مدير امور درمان

محمدرضا خسروي

03432117694

18

مدیر بازرگانی

سید مرتضی روح الامینی

03432110207
09132425036

 19

رئیس دانشگاه علمی کاربردی شرکت

نظام الدین معین زاده

0343211904

20

سرپرست تضمین کیفیت

مريم محمدي

03433424100

21

مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست

علی ابراهیمی

 

22

مدیر امورفرهنگی

اکبر سلطانی

03432117688

23

مدیر امور حقوقی

محمد خواجه پور 

03432111902

24

مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات

سید محمد صادق 
روح الامینی

03432117808

25

سرپرست برق و مخابرات

فاطمه اسماعیلی

03432110100

 26

مدیر روابط عمومی و امور ورزشی

اکبر سلطانی

03432117688

27

مدیر تحقیقات پژوهش و بومی سازی

 فاطمه سلطان نادری

 

28

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

حبیب الله زینلی زاده

03433428105

29

مدير دفتر مدیر عامل

مژگان جبارپور

03432117747
03432110007

30

 سرپرست حسابرسي داخلي

محبوبه احمدي

03432111914

 31

مدير فني و مهندسي 

رضا محمودزاده

 

 32

مدير امور قراردادها

مریم خراسانی

 03432117726

33

مشاور امور ايثارگران

علي جعفري

03432117868

34

مدير امور عمراني

محمد جواد كردستاني