مدیران شرکت

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان

دكتر باقر نيك طبع

03432117747

03432110007

 2
عضو موظف و رئیس هیئت مدیره

مهندس توفیق 
 
3


معاونت بهره برداری

علی جعفری

03432117868

 4مدیر حراست
 
علی خادمی پور
03432111918

5

سرپرست معدن هجدک

مصطفی فتاحی

03432111349

6

مدير معدن پابدانا

مجتبی رنجبر

03433454610

7

مدير معدن همکار

مرتضی عسکری زاده

03433742070-71

03433742190-91

8

مدير معدن هشونی

سيد عزيز مجيدي

03424690967

03424690969

9

 مدير کارخانه زغالشويي

محمدرضا مقدم

  03424228587
03433424200

10 معاونت فني شركت
محمد رضا توحيدي

03424228587

11

مدير معدن آبنيل

مجتبي صدوقي

03432110386

03432117734

12

مدير معدن باب نیزو

علي مهديزاده

03433469240

13

مدیر معدن اسدآباد

محسن حسینی نسب

 

14

سرپرست خدمات رفاهی

روح اله جعفری

03432117869

15

سرپرست طرح و برنامه و نظارت

ايمان حسني زاده

3432111116-32110052

16

مدير امور مالي

سميه جمشيدي

03432110704

17

مدیر امور اداری

اطهره احمدی

03432110209

18

مدير امور درمان

محمدرضا خسروي

03432117694

19

مدیر بازرگانی

سید مرتضی روح الامینی

03432110207
09132425036

 20

رئيس مركز علمی کاربردی شرکت

نظام الدین معین زاده

03432110904

21

سرپرست تضمین کیفیت

مريم محمدي

03433424100

22

مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست

علی ابراهیمی

 

23

مدیر امورفرهنگی

اکبر سلطانی

03432117688

24

مدیر امور حقوقی

محمد خواجه پور 

03432111902

25

مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات

سید محمد صادق 
روح الامینی

03432117808

26

سرپرست برق و مخابرات

فاطمه اسماعیلی

03432110100

 27

مدیر روابط عمومی و امور ورزشی

اکبر سلطانی

03432117688

28

مدیر تحقیقات پژوهش و بومی سازی

 فاطمه سلطان نادری

 

29

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

حبیب الله زینلی زاده

03433428105

30

مدير دفتر مدیر عامل

مژگان جبارپور

03432117747
03432110007

31

 سرپرست حسابرسي داخلي

محبوبه احمدي

03432111914

32

مدير فني و مهندسي 

رضا محمودزاده

 

 33

مدير امور قراردادها

مریم خراسانی

 03432117726

34

مشاور امور ايثارگران

علي جعفري

03432117868

35

مدير امور عمراني

محمد جواد كردستاني