مدیران شرکت


ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس

1

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان

ایرج فلاح

03432117747

03432110007

2 معاونت بهره برداری و توسعه معادن شرکت علی جعفری

03432117868

3 مدير حراست و انتظامات

محمد قمشه ای

03432111918

4 مدیر معدن هجدک
محمدرضا مقدم

03432111349

5

مدير معدن پابدانا

مجتبی حبیبی

03433454610

6

مدير معدن همکار

سید عزیز مجیدی

03433742070-71

03433742190-91

7

مدير معدن هشونی

مجتبي رنجبر

03424690967

03424690969

8
معاونت فنی
رئيس کارخانه زغالشويي
محمد رضا توحیدی 

  03424228587

03433424200

9

مدير معدن آبنيل

علي مهديزاده

03432110386

03432117734

10

سرپرست معدن باب نیزو
ایمان حسنی
03433469240
 11مدیر معدن اسدآباد
محسن حسینی نسب
 

12

سرپرست امور عمرانی و رفاهی شرکت

محمد جواد کردستانی

03432117869

13

مديرطرح و برنامه و نظارت

محمد رضا مقدم

03432111116-32110052

14

مدير امور مالي

طاهره ناظوري

03432110704

15

مدیر امور اداری

اطهره احمدی

03432110209

16

مدير امور درمان

محمدرضا خسروي

03432117694

17

مدیر بازرگانی

سید مرتضی روح الامینی

03432110207
09132425036

 18رئیس دانشگاه علمی کاربردی شرکت
نظام الدین معین زاده
0343211904

19

مدیر تضمین کیفیت
علی جعفری
03433424100
20 مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست

علی ابراهیمی

21

مدیر امورفرهنگی و امور ایثارگران
اکبر سلطانی
03432117688

22

مدیر امور حقوقی

محمد خواجه پور 

03432111902

23


مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات

سید محمد صادق روح الامینی

03432117808

24

سرپرست برق و مخابرات

فاطمه اسماعیلی

03432110100

 25سرپرست روابط عمومی
 زینب کریمیان
 03432112114

26


مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

حبیب الله زینلی

03433428105

27


مسئول دفتر مدیر عامل

مژگان جبارپور
03432117747
03432110007

28

حسابرسي داخلي
نرگس خزاعی

 سرپرست امور قراردادها
مریم خراسانی
 03432117726
29
مسئول امور ورزشی
علی حنجری
03432110387