مدیران شرکت


ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس

1

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان

ایرج فلاح

03432117747

03432110007

قائم مقام مديرعامل سامان مرتاض  
3 معاونت بهره برداری 
علی جعفری

03432117868

4 مدير حراست و انتظامات

محمد قمشه ای

03432111918

5 مدیر معدن هجدک
محمدرضا مقدم

03432111349

6

مدير معدن پابدانا

مجتبی حبیبی

03433454610

7

مدير معدن همکار

سید عزیز مجیدی

03433742070-71

03433742190-91

8

مدير معدن هشونی

مجتبي رنجبر

03424690967

03424690969

9
معاونت فنی
رئيس کارخانه زغالشويي
محمد رضا توحیدی 

  03424228587

03433424200

10

مدير معدن آبنيل

علي مهديزاده

03432110386

03432117734

11

سرپرست معدن باب نیزو
ایمان حسنی
03433469240
21مدیر معدن اسدآباد
محسن حسینی نسب
 

13

سرپرست امور عمرانی و رفاهی شرکت

محمد جواد کردستانی

03432117869

14

مديرطرح و برنامه و نظارت

محسن عباسی

03432111116-32110052

15

مدير امور مالي

طاهره ناظوري

03432110704

16

مدیر امور اداری

اطهره احمدی

03432110209

17

مدير امور درمان

محمدرضا خسروي

03432117694

18

مدیر بازرگانی

سید مرتضی روح الامینی

03432110207
09132425036

 19رئیس دانشگاه علمی کاربردی شرکت
نظام الدین معین زاده
0343211904

20

مدیر تضمین کیفیت
علی جعفری
03433424100
21 مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست
علی ابراهیمی

22

مدیر امورفرهنگی و امور ایثارگران
اکبر سلطانی
03432117688

23

مدیر امور حقوقی

محمد خواجه پور 

03432111902

24

مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات
سید محمد صادق 
روح الامینی

03432117808

25

سرپرست برق و مخابرات

فاطمه اسماعیلی

03432110100

 26سرپرست روابط عمومی
 زینب کریمیان
 03432112114
27مدیر تحقیقات پژوهش و بومی سازی
 فاطمه سلطان نادری
 

28

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
حبیب الله زینلی زاده
03433428105

29

مسئول دفتر مدیر عامل

مژگان جبارپور
03432117747
03432110007

30

حسابرسي داخلي
نرگس خزاعی

 31سرپرست فني و مهندسي  صبا امين آقائي 
 32سرپرست امور قراردادها
مریم خراسانی
 03432117726
33 مسئول امور ورزشی
علی حنجری
03432110387