مدیران شرکت


ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس

1

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان

ایرج فلاح

03432117747

03432110007

2 معاونت بهره برداری و توسعه معادن شرکت علی جعفری

03432117868

3 مدير حراست و انتظامات

محمد قمشه ای

03432111918

4 سرپرست معدن هجدک و اسد آباد
محسن حسینی نسب

03432111349

5

مدير معدن پابدانا

مجتبی حبیبی

03433454610

6

مدير معدن همکار

سید عزیز مجیدی

03433742070-71

03433742190-91

7

مدير معدن هشونی

مجتبي رنجبر

03424690967

03424690969

8
معاونت فنی
رئيس کارخانه زغالشويي
محمد رضا توحیدی 

  03424228587

03433424200

9

مدير معدن آبنيل

علي مهديزاده

03432110386

03432117734

10

سرپرست معدن باب نیزو
ایمان حسنی
03433469240

11

سرپرست خدمات رفاهی شرکت

محمد جواد کردستانی

03432117869

12

مديرطرح و برنامه و نظارت

محمد رضا مقدم

03432111116-32110052

13

مدير امور مالي

طاهره ناظوري

03432110704

14

مدیر امور اداری

اطهره احمدی

03432110209

15

مدير امور درمان

محمدرضا خسروي

03432117694

16

مدیر بازرگانی

سید مرتضی روح الامینی

03432110207
09132425036

 17رئیس دانشگاه علمی کاربردی شرکت
نظام الدین معین زاده
0343211904

18

مدیر تضمین کیفیت
علی جعفری
03433424100
19 مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست

علی ابراهیمی

20

مدیر امورفرهنگی و امور ایثارگران
اکبر سلطانی
03432117688

21

مدیر امور حقوقی

محمد خواجه پور 

03432111902

22


مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات

سید محمد صادق روح الامینی

03432117808

23

سرپرست برق و مخابرات

فاطمه اسماعیلی

03432110100

24

مسئول امور ورزشي
علي حنجري
03432110387

25


مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

حبیب الله زینلی

03433428105

26


مسئول دفتر مدیر عامل

مژگان جبارپور
03432117747
03432110007

27

حسابرسي داخلي
فاطمه سطان نادري

28
سرپرست روابط عمومی
زینب کریمیان
03432112114