مدیران شرکت

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان

سامان مرتاض

03432117747

03432110007

2

معاونت بهره برداری 

علی جعفری

03432117868

3

حراست

 

03432111918

4

مدیر معدن هجدک

محمدرضا مقدم

03432111349

5

مدير معدن پابدانا

مجتبی رنجبر

03433454610

6

مدير معدن همکار

مرتضی عسکری زاده

03433742070-71

03433742190-91

7

مدير معدن هشونی

مجتبي حبيبي

03424690967

03424690969

8 معاونت فنی رئيس کارخانه زغالشويي محمد رضا توحیدی 

  03424228587
03433424200

9

مدير معدن آبنيل

علي مهديزاده

03432110386

03432117734

10

سرپرست معدن باب نیزو
ایمان حسنی
03433469240
11 مدیر معدن اسدآباد
محسن حسینی نسب
 

12

سرپرست خدمات رفاهی

روح اله جعفری

03432117869

13

سرپرست طرح و برنامه و نظارت

سيد عزيز مجيدي 

03432111116-32110052

14

سرپرست امور مالي

سميه جمشيدي

03432110704

15

مدیر امور اداری

اطهره احمدی

03432110209

16

مدير امور درمان

محمدرضا خسروي

03432117694

17

مدیر بازرگانی

سید مرتضی روح الامینی

03432110207
09132425036

 18 رئیس دانشگاه علمی کاربردی شرکت
نظام الدین معین زاده
0343211904

19

مدیر تضمین کیفیت
علی جعفری
03433424100
20 مدير بهداشت ، ايمني و محيط زيست
علی ابراهیمی

21

مدیر امورفرهنگی
اکبر سلطانی
03432117688

22

مدیر امور حقوقی

محمد خواجه پور 

03432111902

23

مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات
سید محمد صادق 
روح الامینی

03432117808

24

سرپرست برق و مخابرات

فاطمه اسماعیلی

03432110100

 25 مدیر روابط عمومی و امور ورزشی
اکبر سلطانی
03432117688
26 مدیر تحقیقات پژوهش و بومی سازی
 فاطمه سلطان نادری
 

27

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
حبیب الله زینلی زاده
03433428105

28

مسئول دفتر مدیر عامل

مژگان جبارپور
03432117747
03432110007

29

حسابرسي داخلي
نرگس خزاعی

 30 سرپرست فني و مهندسي  رضا محمودزاده
 
 31 سرپرست امور قراردادها
مریم خراسانی
 03432117726
32 مشاور امور ايثارگران علي جعفري

03432117868