معدن پابدانا

اين معدن در فاصله 130 کيلومتري شمالغرب کرمان به مساحت تقريبي 11 کيلومتر مربع بوده و اکتشاف آن از سال هاي 45-1344 آغاز و در سال 1351 در محدوده معدن اوليه پابدانا و در سال 1357 در محدوده معدن بزرگ پابدانا به بهره برداري رسيده است ذخيره فعلي معدن قريب 1 ميليون تن زغال کک شو بوده و لايه هاي قابل کار آن d6-d5-d4-d3-d2-از زون زغالي dبا شيب 10 تا 60 درجه و با ضخامت تا 2.50 متر مي باشد.در حال حاضر با 13 کارگاه فعال از پايين ترين افق کاري 2380+ تا سطح زمين در قالب 5 افق کاري به استخراج زغال مي پردازد.

همچنين طراحي افق هاي زير 2400+معدن در دست اجرا و تکميل مطالعات و گزارشات مربوط است.

روش استخراج در اين معدن جبهه کار طولاني مي باشد.