گزارش تصویری مسابقات فوتسال  بین مناطق معدنی شرکت معادن زغالسنگ کرمان